• ALV 13 oktober 2021

 • Beste allemaal,
   
  Op woensdag 13 oktober staat de ALV gepland. Deze start om 19:30 uur en zal in de kantine van NKV plaatsvinden.
  Volgens de statuten zijn stemgerechtigden binnen NKV leden die >18 jaar oud zijn. Ouders van jeugdleden zijn niet stemgerechtigd. 
  Indien u niet aanwezig kunt zijn zou het bestuur van NKV het op prijs stellen wanneer u zich afmeld op bestuur@nkvkorfbal.nl. Heeft u voorstellen die u graag behandeld wilt hebben op de ALV, dan mag u deze ook insturen naar bestuur@nkvkorfbal.nl.
   
  U kunt een lid van NKV machtigen voor uw stem. 
   
  Wij hopen u 13 oktober te kunnen ontvangen in de kantine van NKV. Hierbij houden wij de op dat moment geldende corona maatregelen in acht.
   
  De voorlopige agenda kunt u vinden door hier te klikken.
   
  De jaarverslagen kunt u via deze link vinden.
   
  Met vriendelijke groet,
  Gonny van der Heiden,
  secretaris NKV