• Digitale nieuwjaarsreceptie

 • Beste, we hebben een geslaagde nieuwjaarsreceptie achter de rug. Velen hebben zich online aangemeld en geproost op het nieuwe jaar. Hieronder vindt u de tekst die uitgesproken is tijdens de receptie. Deze toespraak werd opgevolgd door een zeer leuke Quiz die door de Ideene&Events bubble was opgezet. Laura en Manon, super bedankt voor de zeer geslaagde organisatie.

   

  NKV Nieuwjaarsreceptie

  Beste NKV-ers, een zeer bijzonder jaar hebben we achter de rug dat voornamelijk gedomineerd werd door Corona. Vele activiteiten die we normaal gesproken als zeer normaal ervaren, konden we nog maar beperkt uitvoeren. Daardoor kreeg ons sociaal leven een andere wending. Zo werd ook de sport, en daarmee ons korfbal, beperkt. De competities werden stilgelegd en de trainingen konden we gelukkig, zij het met beperkingen, veelal wel door laten gaan. 

  Ik wil, namens het gehele bestuur van NKV,  iedereen enorm bedanken voor hun inzet, motivatie en veerkrachtigheid rondom de organisatie van de trainingen. Het verplicht aanstellen van een corona coördinator heeft vele uren vrijwilligers tijd gekost. Ook de leden van NKV bedankt voor het zo goed mogelijk naleven van de richtlijnen. Op deze manier waren wij een voorbeeld voor de Gemeente Nuenen en hebben we geen enkele waarschuwing of boete gehad.

  De beperkingen en richtlijnen waarmee we te maken kregen hebben ook voor mooie, nieuwe initiatieven gezorgd. Zo hebben we voor iedereen die dat wilde materiaal beschikbaar gesteld om in de achtertuin te kunnen blijven korfballen. Van deze mogelijkheid werd dan ook gretig gebruik van gemaakt en waren de gele korven door geheel Nuenen zichtbaar.

  Ondertussen werd er op het veld zeer hard gewerkt aan een nieuwe kunststof mat en werd het terras vergroot, nieuwe dug-outs, stoeltjes, palen en korven werden bezorgd. Een zeer groot project waarbij vele partijen betrokken waren. Met grote dank aan Henri die dit project getrokken heeft namens NKV.

  Toen we weer met de jeugd mochten gaan trainen hebben de “vriendjes en vriendinnetjes” mee mogen doen. Dit werd georganiseerd door L&L en de KTC. Mede door dit initiatief heeft ons bij de jeugd weer enkele nieuwe leden opgeleverd.

  In de zomer en na de vakantie hebben we een super mooie opening van het seizoen gehad. Een dag waar we met zijn allen naar uit keken. De kantine werkgroep maakte het clubhuis klaar voor de toen geldende Corona richtlijnen, Okidoki zorgde oa voor lekker poffertjes en luchtkussen, KTC en AMWG voor de benodigde mensen en materialen, en op deze manier konden we aan de GANG!

  Een oefenwedstrijd van de selectie, het spelen van de jeugd tegen de selectie en een onderling mixtoernooi werd door iedereen als buitengewoon plezierig ervaren en zeker voor herhaling vatbaar.

   

  De dag erna werd het Nederlands NK-Beach voor jeugd-dames op het terrein van NKV gehouden. Vele gasten hebben we mogen ontvangen, de verplichte registratie van de deelnemers liep tegen de 250 personen aan. Ondanks de diverse (heftige) regenbuien was dit ook een zeer geslaagde dag, dit leverde zelfs een kampioenschap op voor de dames van de C1 en D1.

  Bij het organiseren van deze twee grote events blijkt de veerkrachtigheid en de bereidheid onder de NKV-ers om te helpen organiseren, wederom erg groot. De clubhuis werkgroep, de KTC, het oud-bestuur, de AMWG en alle trainers, coaches en scheidsrechters enorm bedankt voor dit grote succes, zonder jullie hulp was dit zeker niet mogelijk geweest.

   

  Toen we weer de zaal in mochten was het wederom weer zoeken naar de mogelijkheden om te korfballen binnen de richtlijnen. Al snel hadden we de jeugd weer aan de gang. We hebben zelfs nog een aantal zaterdagen kunnen organiseren waarin toernooitjes werden gespeeld, een leuke pieten training voor de jongste jeugd werd georganiseerd. We hebben ook een professionele clinic mogen volgen voor de trainers en coaches.

  Gedurende het gehele jaar hebben de diverse andere werkgroepen ook heel hard gewerkt. Zo hebben we een nieuwe website gerealiseerd die volledig geïntegreerd is met SportLink. In weer en wind werd het oud papier opgehaald en werd de kleding aan het begin van het seizoen weer uitgewisseld. De sponsorcommissie heeft een mooie nieuwe sponsor geworven voor de kleding van de selectie. Allen hartelijk dank voor uw inzet.

  We zijn begonnen met invulling te geven aan de bubbels die we geïntroduceerd hebben op de ALV. De bubbels Faciliteiten (clubhuis 2.0), Communicatie en Ideeën&Events lopen reeds of zijn recent opgestart en de eerste resultaten daarvan zijn al zichtbaar. Ledengroei is een constant aandachtspunt bij bijna alles wat we organiseren binnen NKV. 

   

  Het grote project en vernieuwing dat nu op dit moment loopt zijn de aanpassingen van het clubhuis. Hiervan wil ik u even een filmpje laten zien wat daar allemaal voor werk is verzet.

  KLIK OP DEZE LINK OM DE VIDEO TE ZIEN

  Het is altijd zeer moeilijk om namen te noemen bij het bedanken van mensen. Met name omdat dan de kans bestaat dat je iemand vergeet natuurlijk. Daarom wil ik graag in op algemene wijze iedereen super bedanken die vrijwillig of professioneel een bijdrage geleverd hebben aan deze verbouwing. Jullie bijdrage is van groot belang voor het neerzetten van een mooie accommodatie en één van de fundamenten van een mooie club zoals NKV. HARTELIJK DANK!

   

  Laten we met zijn allen virtueel proosten op een mooi en sportief 2021. Een jaar met nieuwe mooie en grote uitdagingen, zowel op het sportieve vlak, als ook andere initiatieven. Zo kijken we uit naar nieuwe evenementen waaronder natuurlijk de opening van het nieuwe clubhuis en de ledenwerving die op 23 april gaat starten. Daarnaast hopen we natuurlijk dat we weer zo snel mogelijk van start kunnen gaan met het beoefenen van onze mooie sport korfballen.

  Nogmaals, een ieder enorm bedankt voor uw bijdrage die u aan NKV heeft geleverd in het afgelopen jaar. PROOST…

  Christian Everhardus